Để mua sản phẩm trực tiếp tại website, hãy thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1: Chọn vào danh mục "Sản phẩm".


Bước 2: Chọn sản phẩm mà bạn quan tâm và click vào.


Bước 3: Đọc thông tin về sản phẩm, nếu muốn mua thì nhấn vào "Thêm vào giỏ".


Bước 4: Click vào giỏ hàng và chọn "Xem giỏ hàng".


Bước 5: Kiểm tra lại một lần nữa sản phẩm bạn muốn mua và chọn "Thanh toán".


Bước 6: Điền thông tin cá nhân, lựa chọn phương thức vận chuyển và kiểm tra một lần cuối sản phẩm bạn lựa chọn.


Bước 7: Tick vào "Tôi Đã Đọc & Đồng Ý Với Điều Khoản Sử Dụng" và chọn "Xác Nhận Đơn Hàng".